Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 34.000 +400 (+1,19) 7,46 2,05
BHA 13.400 -100 (-0,74) 31,99 1,26
BSA 16.000 0 (0,00) 10,97 1,27
DNC 0 -61.000 (-100,00) 11,88 4,38
DNH 40.000 0 (0,00) 12,35 2,60
DTE 22.517 +17 (+0,08) 7.736,45 2,14
DTK 14.767 +467 (+3,27) 14,46 1,37
DTV 36.000 0 (0,00) 8,39 1,83
EAD 21.600 0 (0,00) 16,07 1,83
GE2 32.000 0 (0,00) 22,37 1,68
GHC 28.831 +231 (+0,81) 9,79 1,46
GSM 11.232 -1.668 (-12,93) 5,82 0,74
HJS 0 -31.600 (-100,00) 12,71 2,24
NBP 18.500 +500 (+2,78) 7,43 0,92
NTH 39.000 0 (0,00) 9,94 2,74
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Phát điện 2 87,45%
Đặng Thanh Bình 7,39%
Tổng Công ty Điện lực miền Trung 2,60%
Tổng Công ty Phát điện 1 2,43%
Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 0,78%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 17/01/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 27/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 15/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 06/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 15/04/2021

Xem thêm

TOP