Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
12/04/2020 FPTS Bán 27500 27500

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 39.000 0 (0,00) 5,03 1,69
BHA 14.800 0 (0,00) 6,33 1,18
BSA 17.506 -194 (-1,10) 7,47 1,24
DNC 0 -41.000 (-100,00) 8,99 2,77
DNH 47.000 0 (0,00) 13,12 3,05
DTE 10.800 0 (0,00) 12,48 0,72
DTK 9.800 0 (0,00) 8,39 0,82
DTV 42.600 0 (0,00) 8,76 2,00
GHC 27.000 -100 (-0,37) 8,16 1,38
GSM 15.200 0 (0,00) 6,62 0,89
HJS 0 -30.400 (-100,00) 11,20 1,96
HNA 18.291 -309 (-1,66) 7,37 1,28
HND 13.988 +88 (+0,63) 12,25 1,10
NBP 0 -13.000 (-100,00) 6,87 0,63
NTH 48.500 +500 (+1,04) 7,82 3,04
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/02/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lại Thị Dinh 5,53%
Công ty TNHH Hà Nam Xanh 5,13%
Nguyễn Thị Thu Trang 3,94%
Công ty TNHH Dây cáp điện Thái Dương SUNCO 2,20%
Công ty Chứng khoán Hải Phòng 1,68%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2022 25/01/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2022 02/12/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/07/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 02/12/2022

Xem thêm

TOP