Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 34.542 +42 (+0,12) 7,70 2,09
BHA 12.717 +17 (+0,13) 15,77 1,20
BSA 16.975 -25 (-0,15) 11,64 1,34
DNC 0 -68.400 (-100,00) 14,12 4,91
DNH 42.300 0 (0,00) 17,36 2,97
DTE 24.150 +50 (+0,21) 8.297,52 2,30
DTK 14.833 -67 (-0,45) 14,65 1,38
DTV 45.300 0 (0,00) 10,55 2,30
EAD 23.100 0 (0,00) 17,19 1,96
GE2 35.100 +4.500 (+14,71) 24,54 1,85
GHC 32.263 -1.637 (-4,83) 10,27 1,68
GSM 14.867 -133 (-0,89) 8,57 1,03
HJS 32.500 0 (0,00) 13,07 2,30
NBP 18.200 0 (0,00) 7,12 0,88
NTH 0 -37.000 (-100,00) 8,59 2,60
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/11/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 31,00%
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa 25,00%
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 15,00%
Nguyễn Văn Luận 8,02%
Công ty Cổ phần Xây dựng 47 5,07%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 06/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 23/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 12/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 25/01/2021

Xem thêm

TOP