Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 39.000 -500 (-1,27) 5,12 1,70
BHA 15.000 0 (0,00) 6,42 1,20
BSA 17.001 +1 (+0,01) 7,25 1,21
DNC 0 -32.900 (-100,00) 7,24 2,22
DNH 40.467 +4.967 (+13,99) 11,42 2,63
DTE 6.000 0 (0,00) 6,94 0,40
DTK 0 -9.000 (-100,00) 7,71 0,75
DTV 41.100 0 (0,00) 8,45 1,93
GHC 26.700 0 (0,00) 8,07 1,36
GSM 15.000 0 (0,00) 6,53 0,88
HJS 37.792 -3.208 (-7,82) 16,52 2,90
HNA 18.200 0 (0,00) 7,34 1,28
HND 13.846 -54 (-0,39) 12,66 1,10
NBP 0 -13.800 (-100,00) 7,32 0,67
NTH 0 -54.200 (-100,00) 8,48 3,30
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn 32,24%
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn 26,00%
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn 15,60%
Nguyễn Văn Luận 8,07%
Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn 5,20%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 14/10/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 21/07/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 14/10/2022

Xem thêm

TOP