Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 34.550 -950 (-2,68) 7,70 2,09
BHA 14.000 0 (0,00) 17,36 1,32
BSA 16.679 -321 (-1,89) 11,44 1,32
DNC 0 -68.400 (-100,00) 14,12 4,91
DNH 42.300 0 (0,00) 17,36 2,97
DTE 25.216 +516 (+2,09) 8.663,77 2,40
DTK 15.089 +289 (+1,95) 14,46 1,37
DTV 45.300 0 (0,00) 10,55 2,30
EAD 23.100 0 (0,00) 17,19 1,96
GE2 32.100 0 (0,00) 22,44 1,69
GHC 30.362 -1.438 (-4,52) 9,74 1,58
GSM 13.800 -200 (-1,43) 7,95 0,96
HJS 0 -34.000 (-100,00) 13,67 2,41
NBP 17.462 +1.062 (+6,48) 6,85 0,85
NTH 0 -35.000 (-100,00) 8,12 2,46
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Sông Đà 9 51,00%
Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt 24,29%
Công ty TNHH SXKD XNK Bình Minh 17,86%
Trịnh Thị Thúy 4,95%
Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex 4,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 24/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 09/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 23/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 23/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 27/01/2021

Xem thêm

TOP