Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 25.000 0 (0,00) 343,04 1,67
DNC 0 -48.000 (-100,00) 12,12 4,06
DNH 26.000 0 (0,00) 12,11 2,03
DTV 35.600 0 (0,00) 9,19 1,91
EAD 15.800 0 (0,00) 7,16 1,27
EBA 0 -9.100 (-100,00) 18,09 0,81
GHC 33.530 +30 (+0,09) 7,52 1,72
HJS 0 -29.500 (-100,00) 11,83 2,09
HNA 10.800 0 (0,00) -53,49 1,01
HND 17.866 -34 (-0,19) 6,23 1,41
HTE 5.700 0 (0,00) 10,54 0,56
ISH 14.800 +200 (+1,37) 7,67 1,29
NBP 13.000 +100 (+0,78) 6,76 0,64
NCP 10.000 0 (0,00) -21,09 2,36
PIC 0 -8.700 (-100,00) 37,14 0,83
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Sông Đà 9 51,00%
Công ty TNHH SXKD XNK Bình Minh 17,86%
Trịnh Thị Thúy 4,95%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 0,00%
Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 21/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 17/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 26/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 10/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 04/02/2020

Xem thêm

TOP