Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 40.800 0 (0,00) 6,43 1,82
BHA 15.000 0 (0,00) 10,23 1,38
BSA 17.446 +146 (+0,84) 9,20 1,34
DNC 0 -49.900 (-100,00) 10,79 3,77
DNH 45.000 0 (0,00) 11,08 3,17
DTE 12.006 +706 (+6,25) 10,17 0,83
DTK 11.060 +60 (+0,55) 9,05 1,02
DTV 42.600 0 (0,00) 8,76 2,00
GE2 28.500 0 (0,00) 14,81 1,48
GHC 27.577 -23 (-0,08) 8,38 1,27
GSM 15.000 0 (0,00) 7,08 0,95
HJS 0 -34.000 (-100,00) 11,83 2,33
HNA 19.500 0 (0,00) 19,70 1,57
NBP 0 -15.100 (-100,00) 4,55 0,70
NTH 0 -42.500 (-100,00) 7,46 2,66
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP 80,72%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á 4,91%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 4,46%
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 3,71%
Nguyễn Thị Thu Hằng 0,19%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 20/07/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 15/09/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 15/09/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 15/09/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 22/04/2022

Xem thêm

TOP