Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 55.566 -1.334 (-2,34) 12,01 4,30
BHA 15.000 0 (0,00) 9,02 1,12
BSA 18.893 -7 (-0,04) 24,34 1,40
BTP 17.400 +5 (+0,28) 14,52 0,88
CHP 27.500 +50 (+1,85) 11,95 2,08
DNC 0 -44.600 (-100,00) 7,73 2,53
DNH 52.000 0 (0,00) 19,09 4,17
DRL 69.000 +250 (+3,75) 11,30 5,59
DTE 3.900 0 (0,00) 4,51 0,35
DTK 11.000 0 (0,00) 14,30 0,92
DTV 38.500 0 (0,00) 7,20 1,64
GEG 13.550 -15 (-1,09) 40,03 0,80
GHC 27.908 +308 (+1,12) 8,55 1,39
GSM 19.200 +1.100 (+6,08) 15,07 1,10
HJS 32.979 -21 (-0,06) 12,86 2,12
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na 80,72%
Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na 4,91%
Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na 4,46%
Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na 3,71%
Nguyễn Xuân Dũng 0,19%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2023 25/01/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 15/12/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 07/08/2023
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2023 07/08/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 17/05/2023

Xem thêm

TOP