Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 34.425 -75 (-0,22) 7,22 2,08
BHA 12.050 -1.550 (-11,40) 14,94 1,14
BSA 15.762 +62 (+0,39) 8,44 1,25
DNC 0 -60.500 (-100,00) 13,75 4,34
DNH 47.100 +6.100 (+14,88) 18,88 3,43
DTE 24.552 +352 (+1,45) 8.435,64 2,33
DTK 13.100 -300 (-2,24) 13,79 1,21
DTV 45.300 0 (0,00) 10,55 2,30
EAD 19.600 0 (0,00) 14,58 1,66
GE2 32.900 0 (0,00) 0,00 0,00
GHC 37.914 -1.086 (-2,78) 10,33 1,75
GSM 14.000 -300 (-2,10) 10,94 1,02
HJS 32.811 +211 (+0,65) 13,74 2,34
NBP 14.798 +98 (+0,67) 15,77 0,80
NTH 40.000 0 (0,00) 10,05 2,81
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 80,72%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á 4,91%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 4,46%
Hoàng Đức Tài 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 20/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 27/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 17/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 20/10/2020

Xem thêm

TOP