Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đoa (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 56.725 -3.075 (-5,14) 18,88 4,25
BHA 21.000 0 (0,00) 11,24 1,57
BSA 22.100 0 (0,00) 35,24 1,63
BTP 13.900 0 (0,00) 12,48 0,80
CHP 34.600 0 (0,00) 19,46 2,59
DNC 0 -51.500 (-100,00) 8,44 2,99
DNH 59.000 0 (0,00) 30,96 4,69
DRL 64.700 0 (0,00) 11,52 4,82
DTE 4.000 0 (0,00) 4,62 0,35
DTK 12.807 +407 (+3,28) 18,98 1,04
DTV 35.000 0 (0,00) 5,68 1,61
GEG 14.200 +25 (+1,79) 35,40 0,82
GHC 30.889 -411 (-1,31) 10,08 1,49
GSM 18.500 0 (0,00) 18,45 1,06
HJS 34.900 +2.200 (+6,73) 12,19 2,13
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đoa 65,10%
Công ty TNHH Năng lượng SJE 65,10%
Phạm Lạp 12,04%
America Limited Liability Company 10,04%
Ứng Vũ Thanh 9,63%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2023 27/02/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 13/02/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 07/04/2023
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 19/02/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 19/02/2021

Xem thêm

TOP