Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 39.500 +500 (+1,28) 5,19 1,72
BHA 14.800 +1.700 (+12,98) 6,33 1,18
BSA 16.800 0 (0,00) 7,17 1,19
DNC 0 -32.900 (-100,00) 7,24 2,22
DNH 40.100 -3.500 (-8,03) 11,32 2,61
DTE 6.000 0 (0,00) 6,94 0,40
DTK 0 -9.500 (-100,00) 8,14 0,80
DTV 41.100 0 (0,00) 8,45 1,93
GHC 26.618 +18 (+0,07) 8,05 1,36
GSM 15.100 +1.200 (+8,63) 6,58 0,88
HJS 0 -33.700 (-100,00) 12,42 2,17
HNA 18.259 -41 (-0,22) 7,36 1,28
HND 14.246 -154 (-1,07) 13,03 1,13
NBP 0 -13.800 (-100,00) 7,32 0,67
NTH 0 -53.900 (-100,00) 8,43 3,28
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Phát điện 1 99,93%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2022 26/01/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 20/03/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2022 21/10/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 28/07/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 15/08/2022

Xem thêm

TOP