Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 25.000 0 (0,00) -604,59 1,57
DNC 54.500 -6.000 (-9,92) 10,30 3,69
DNH 25.000 0 (0,00) 13,23 1,81
DTV 35.600 0 (0,00) 9,19 1,91
EAD 15.800 0 (0,00) 7,16 1,27
EBA 0 -9.000 (-100,00) 24,71 0,83
GHC 32.320 -180 (-0,55) 6,15 1,73
HJS 0 -22.000 (-100,00) 8,77 1,52
HNA 10.025 -675 (-6,31) -61,99 0,93
HND 17.766 +266 (+1,52) 6,81 1,39
HTE 5.352 +52 (+0,98) 9,95 0,49
ISH 14.750 -250 (-1,67) 7,41 1,22
NBP 13.286 +286 (+2,20) 18,77 0,70
NCP 9.700 0 (0,00) -648,88 2,13
PIC 0 -8.700 (-100,00) 28,73 0,82
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Phát điện 1 99,93%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 24/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 13/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 10/04/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019

Xem thêm

TOP