Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 55.000 +1.700 (+3,19) 10,07 2,57
BHA 13.407 +7 (+0,05) 10,50 1,03
BSA 17.800 0 (0,00) 11,05 1,22
DNC 0 -44.100 (-100,00) 8,75 2,57
DNH 50.700 0 (0,00) 19,12 3,62
DTE 3.500 0 (0,00) 4,05 0,31
DTK 10.681 -819 (-7,12) 14,54 0,93
DTV 40.000 0 (0,00) 7,48 1,70
GHC 26.203 +3 (+0,01) 8,54 1,28
GSM 18.000 0 (0,00) 14,92 1,10
HJS 0 -34.000 (-100,00) 14,44 2,29
HNA 18.521 +21 (+0,11) 13,38 1,34
HND 14.203 +3 (+0,02) 13,52 1,13
NBP 0 -12.500 (-100,00) 8,48 0,59
NT2 24.800 -10 (-0,40) 17,27 1,74
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Kim Thành 26,68%
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần 19,75%
Nguyễn Thị Nhân Ái 10,21%
Công ty TNHH Đại Hiệp 10,00%
Tổng Công ty Sông Đà 2,52%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 18/10/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 18/07/2023
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2023 18/09/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 17/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 28/03/2023

Xem thêm

TOP