Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 39.500 0 (0,00) 6,22 1,76
BHA 14.800 0 (0,00) 10,09 1,36
BSA 17.900 0 (0,00) 9,08 1,32
DNC 0 -48.700 (-100,00) 10,50 3,68
DNH 46.500 +600 (+1,31) 11,45 3,27
DTE 14.100 -100 (-0,70) 11,95 0,98
DTK 12.025 +25 (+0,21) 9,44 1,06
DTV 37.500 0 (0,00) 7,71 1,76
GE2 26.000 -3.000 (-10,34) 13,51 1,35
GHC 27.798 -2 (-0,01) 8,45 1,28
GSM 14.100 +100 (+0,71) 6,65 0,89
HJS 35.000 +500 (+1,45) 12,18 2,40
HNA 18.329 -171 (-0,92) 18,52 1,48
NBP 17.200 0 (0,00) 5,37 0,82
NTH 0 -47.500 (-100,00) 8,34 2,98
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Kim Thành 26,68%
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần 19,75%
Nguyễn Thị Nhân Ái 10,21%
Công ty TNHH Đại Hiệp 10,00%
Trần Thị Kim Thoa 10,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 19/07/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 17/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 28/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 06/04/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2021 20/01/2022

Xem thêm

TOP