Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (UPCOM | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
07/04/2020 VFSC Không có Không có Không có
13/04/2010 KEVS Giữ Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCM 19.114 +214 (+1,13) 7,74 1,42
C21 18.795 -105 (-0,56) 6,14 0,49
CLX 11.097 -3 (-0,03) 7,46 0,84
DLR 9.100 0 (0,00) -4,64 0,00
EFI 3.100 0 (0,00) 140,89 0,38
EIN 4.400 0 (0,00) 8,26 0,41
HD2 6.500 -200 (-2,99) 12,72 0,47
HD8 5.300 -900 (-14,52) 3,57 0,40
HIZ 21.000 -1.500 (-6,67) 6,95 0,89
HPI 16.600 0 (0,00) 5,52 1,03
IDV 32.184 +384 (+1,21) 3,96 1,71
NDN 14.232 -68 (-0,48) 9,66 1,04
NRC 7.964 +664 (+9,10) 1,78 0,44
PV2 0 -2.700 (-100,00) 7,81 0,42
PVL 1.317 -83 (-5,93) -9,68 0,30
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
CTCP Quản lý Quỹ Thăng Long 6,21%
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 4,97%
Trần Đình Phong 4,76%
Phan Lưu Minh Thịnh 4,72%
Đặng Ngọc Của 4,11%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 29/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 12/02/2019

Xem thêm

TOP