Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
07/04/2020 BVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 14.000 0 (0,00) 7,37 1,02
CKA 39.900 +3.900 (+10,83) 12,79 1,73
CKD 17.100 0 (0,00) 9,10 1,24
CKH 3.200 0 (0,00) 127,43 0,08
CMK 9.100 0 (0,00) 10,48 0,57
CTB 0 -32.300 (-100,00) 13,34 1,98
CTT 0 -9.100 (-100,00) 5,15 0,71
DAS 6.600 0 (0,00) 10,16 0,54
DZM 2.600 +100 (+4,00) 12,24 0,26
FBC 8.100 0 (0,00) 0,96 0,35
FT1 20.700 0 (0,00) 3,20 1,09
IME 10.200 0 (0,00) -2,21 1,44
ITS 3.000 0 (0,00) 386,04 0,28
L10 11.550 -75 (-6,09) 6,46 0,46
L35 0 -8.000 (-100,00) 86,24 0,54
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Xuân Quang 6,00%
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 0,00%
Nguyễn Tùng 0,00%
Giang Thị Kiều Trinh 0,00%
Vũ Đình Thưởng 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 18/05/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 22/04/2015
BCTC đã kiểm toán năm 2013 25/04/2014
BCTC đã kiểm toán năm 2012 02/05/2013

Xem thêm

TOP