Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 14.000 0 (0,00) 8,91 1,06
CKA 16.300 0 (0,00) 5,22 0,71
CKD 16.800 0 (0,00) 8,83 1,21
CKH 4.200 0 (0,00) 150,26 0,10
CMK 9.100 0 (0,00) 7,44 0,66
CTB 0 -30.000 (-100,00) 12,39 1,84
CTT 0 -8.000 (-100,00) 4,53 0,63
DAS 11.300 -1.900 (-14,39) 38,09 0,95
DZM 2.200 -200 (-8,33) 7,03 0,24
FBC 8.100 0 (0,00) 1,32 0,40
FT1 30.000 0 (0,00) 4,77 1,57
IME 10.200 0 (0,00) 52,07 0,85
ITS 2.900 +200 (+7,41) 86,07 0,27
L10 12.350 0 (0,00) 6,91 0,49
L35 8.600 -700 (-7,53) 92,71 0,58
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/02/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Cơ khí SA BE CO (trực thuộc TCT CP Bia-Rượu-NGK SG) 26,00%
Nguyễn Thị Huệ 23,58%
Công ty Cổ phần An Hiền 16,35%
Trương Thị Mỹ Phượng 0,00%
Công ty Cổ phần Thương mại nước giải khát Khánh An 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 18/03/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 30/03/2015
BCTC đã kiểm toán năm 2013 06/03/2014

Xem thêm

TOP