Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Lilama 10 (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 18.000 +1.200 (+7,14) 7,90 1,30
CKD 14.170 +1.070 (+8,17) 3,18 1,11
CKH 7.100 0 (0,00) 0,13 0,09
CMK 0 -11.400 (-100,00) 15,63 0,73
CTB 30.000 -1.900 (-5,96) 10,52 1,92
CTT 0 -7.600 (-100,00) 5,11 0,55
DAS 3.600 0 (0,00) 14,70 0,38
DVH 7.400 0 (0,00) 6,92 1,50
DZM 0 -1.800 (-100,00) -0,60 0,16
IME 15.100 0 (0,00) 4,47 0,93
ITS 4.210 +110 (+2,68) 51,12 0,23
L10 26.200 -190 (-6,76) 13,26 1,09
L35 4.500 -500 (-10,00) 10,68 0,31
L43 0 -3.300 (-100,00) 235,32 0,15
L61 0 -10.000 (-100,00) 13,93 0,49
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 46,41%
Iwai Securities Co., Ltd 0,08%
New-S Securities Co., Ltd 0,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 23/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 26/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 16/11/2017
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2017 17/11/2017

Xem thêm

TOP