Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Lilama 10 (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 18.000 +1.200 (+7,14) 8,91 1,06
CKD 14.170 +1.070 (+8,17) 5,57 1,42
CKH 7.100 0 (0,00) 96,59 0,07
CMK 0 -11.400 (-100,00) 14,37 0,67
CTB 0 -36.800 (-100,00) 11,19 2,26
CTT 0 -7.100 (-100,00) 4,72 0,54
DAS 3.600 0 (0,00) 32,87 0,82
DVH 7.400 0 (0,00) 0,00 0,00
DZM 4.200 +300 (+7,69) -2,21 0,42
IME 15.100 0 (0,00) 79,64 1,30
ITS 4.210 +110 (+2,68) 23,17 0,19
L10 20.400 0 (0,00) 10,88 0,82
L35 9.100 -800 (-8,08) 23,01 0,61
L43 0 -3.000 (-100,00) -0,36 0,22
L61 0 -20.300 (-100,00) 26,48 1,01
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 36,00%
Đỗ Văn Nhuận 5,63%
Iwai Securities Co., Ltd 0,08%
New-S Securities Co., Ltd 0,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 20/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 30/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 23/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018

Xem thêm

TOP