Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Lilama 10 (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 19.000 0 (0,00) 9,35 1,38
CKA 32.167 +1.867 (+6,16) 5,58 1,16
CKD 29.000 0 (0,00) 8,56 2,32
CMK 7.500 0 (0,00) 5,11 0,53
CTB 0 -27.000 (-100,00) 23,19 1,60
CTT 0 -12.400 (-100,00) 5,67 0,98
DAS 14.700 0 (0,00) 48,05 1,21
DZM 8.459 +59 (+0,70) 12,46 0,86
FBC 7.300 0 (0,00) 0,58 0,23
FT1 38.913 +13 (+0,03) 6,00 1,94
GMA 61.000 0 (0,00) 94,79 4,83
IME 39.100 0 (0,00) 241,74 5,39
ITS 6.777 -123 (-1,78) 45,42 0,64
L10 22.450 +145 (+6,90) 12,48 0,91
L35 5.200 0 (0,00) -1,90 0,51
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 36,00%
Đỗ Văn Nhuận 3,84%
Iwai Securities Co., Ltd 0,08%
New-S Securities Co., Ltd 0,06%
Lê Thị Thiệp 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 19/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 15/09/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 22/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 09/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 20/01/2021

Xem thêm

TOP