Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Lilama 10 (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 14.000 0 (0,00) 8,91 1,06
CKA 14.567 +367 (+2,58) 4,87 0,66
CKD 19.700 0 (0,00) 4,80 1,23
CKH 2.700 0 (0,00) 96,59 0,07
CMK 9.100 0 (0,00) 7,44 0,66
CTB 30.533 -3.267 (-9,67) 11,23 1,87
CTT 0 -8.800 (-100,00) 5,23 0,70
DAS 12.600 0 (0,00) 25,28 0,63
DZM 3.000 0 (0,00) -1,58 0,30
FBC 10.800 0 (0,00) 0,95 0,29
FT1 41.400 0 (0,00) 4,90 1,61
IME 15.600 0 (0,00) 156,74 2,56
ITS 2.100 0 (0,00) 24,95 0,21
L10 20.000 -60 (-2,91) 10,67 0,81
L35 0 -9.500 (-100,00) 24,02 0,64
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 36,00%
Đỗ Văn Nhuận 5,63%
Iwai Securities Co., Ltd 0,08%
New-S Securities Co., Ltd 0,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 20/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 30/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 23/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018

Xem thêm

TOP