Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Lilama 10 (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 18.000 +1.200 (+7,14) 7,90 1,30
CKD 14.170 +1.070 (+8,17) 4,21 1,05
CKH 7.100 0 (0,00) 0,13 0,09
CMK 0 -11.400 (-100,00) 15,63 0,73
CTB 31.535 -3.365 (-9,64) 9,48 1,96
CTT 0 -7.900 (-100,00) 5,31 0,57
DAS 3.600 0 (0,00) 28,09 0,73
DVH 7.400 0 (0,00) 6,92 1,50
DZM 2.400 +200 (+9,09) -0,98 0,23
IME 15.100 0 (0,00) 4,27 0,89
ITS 4.210 +110 (+2,68) 62,65 0,22
L10 21.700 0 (0,00) 13,13 0,89
L35 0 -3.800 (-100,00) 9,30 0,26
L43 0 -3.300 (-100,00) -0,40 0,24
L61 0 -11.800 (-100,00) 13,71 0,58
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 46,41%
Iwai Securities Co., Ltd 0,08%
New-S Securities Co., Ltd 0,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 30/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 23/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 26/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 16/11/2017

Xem thêm

TOP