Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 14.000 0 (0,00) 8,91 1,06
CKA 14.567 +367 (+2,58) 4,87 0,66
CKD 19.700 0 (0,00) 4,80 1,23
CKH 2.700 0 (0,00) 96,59 0,07
CMK 9.100 0 (0,00) 7,44 0,66
CTB 0 -33.800 (-100,00) 12,42 2,07
CTT 0 -8.800 (-100,00) 5,23 0,70
DAS 12.600 0 (0,00) 25,28 0,63
DZM 2.905 -95 (-3,17) -1,52 0,29
FBC 10.800 0 (0,00) 0,95 0,29
FT1 41.400 0 (0,00) 4,26 1,40
IME 15.600 0 (0,00) 156,74 2,56
ITS 2.100 0 (0,00) 23,17 0,19
L10 22.000 0 (0,00) 11,73 0,90
L35 9.200 +600 (+6,98) 23,26 0,62
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Quản lý & Phát triển Bất động sản Conasi 7,43%
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác Tài sản NH TMCP Việt Á 7,23%
Bùi Thắng Mỹ 2,74%
Lương Quốc Khánh 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 20/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 24/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 02/08/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 27/04/2018

Xem thêm

TOP