Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cơ điện Dzĩ An (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 22.900 0 (0,00) 11,27 1,66
CKA 32.600 0 (0,00) 5,65 1,17
CKD 29.000 0 (0,00) 8,56 2,32
CMK 7.500 0 (0,00) 5,11 0,53
CTB 0 -27.000 (-100,00) 23,19 1,60
CTT 0 -12.400 (-100,00) 5,67 0,98
DAS 14.700 0 (0,00) 48,05 1,21
DZM 8.378 +78 (+0,94) 12,46 0,86
FBC 7.300 0 (0,00) 0,58 0,23
FT1 39.000 0 (0,00) 6,01 1,95
GMA 61.000 0 (0,00) 94,79 4,83
IME 39.100 0 (0,00) 241,74 5,39
ITS 6.902 +502 (+7,84) 42,92 0,61
L10 24.900 +160 (+6,86) 12,71 0,93
L35 5.360 +260 (+5,10) -1,86 0,50
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Quản lý & Phát triển Bất động sản Conasi 7,43%
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản NH TMCP Việt Á 7,23%
Trần Thị Mỹ 6,42%
Vũ Thị Thanh Bình 4,99%
Nguyễn Ngọc Hưng 4,63%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 12/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 27/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 29/01/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 05/11/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 23/07/2020

Xem thêm

TOP