Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 12.800 0 (0,00) 6,73 0,94
CKA 18.600 +1.600 (+9,41) 3,90 0,74
CKD 16.500 0 (0,00) 8,59 1,18
CKH 3.200 0 (0,00) 127,43 0,08
CMK 8.300 0 (0,00) 9,56 0,52
CTB 0 -29.800 (-100,00) 10,40 1,86
CTT 8.400 -600 (-6,67) 4,75 0,65
DAS 16.600 0 (0,00) 25,55 1,36
DZM 4.171 +271 (+6,95) 3,10 0,38
FBC 8.100 0 (0,00) 0,96 0,35
FT1 27.033 -1.967 (-6,78) 4,18 1,42
IME 10.200 0 (0,00) -2,21 1,44
ITS 3.600 -100 (-2,70) 111,68 0,33
L10 14.600 -90 (-5,80) 8,75 0,58
L35 0 -6.400 (-100,00) 153,57 0,43
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Quản lý & Phát triển Bất động sản Conasi 7,43%
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản NH TMCP Việt Á 7,23%
Nguyễn Ngọc Hưng 6,21%
Vũ Thị Thanh Bình 4,99%
Bùi Thắng Mỹ 2,74%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 21/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 22/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 21/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP