Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (HNX | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDP 0 -10.000 (-100,00) -741,29 1,04
DAH 7.780 +8 (+1,03) 29,55 0,74
DCD 8.200 +1.000 (+13,89) 17,50 1,19
DLD 6.900 0 (0,00) -23,13 0,89
DXL 2.400 0 (0,00) 41,96 0,30
MTC 9.800 +100 (+1,03) 31,15 0,89
NPH 13.000 0 (0,00) 36,49 0,86
OCH 0 -5.900 (-100,00) 28,01 0,95
SGH 0 -64.000 (-100,00) 42,89 4,85
VIR 12.000 0 (0,00) 8,32 0,79
VNG 21.850 +10 (+0,45) 39,09 2,02
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 55,50%
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán HAPACO 6,11%
CTCP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà 0,62%
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 30/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 31/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 27/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 23/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 08/11/2017

Xem thêm

TOP