Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
07/08/2019 MSBS Mua Không có Không có
04/06/2019 DNSE Mua 32200 32200
14/12/2018 FPTS Mua 14350 14350
14/11/2017 SASC Mua 12000 12000
28/07/2017 SASC Không có Không có Không có
19/07/2010 FPTS Không có Không có Không có
28/09/2009 CTS Mua 90000 Không có
25/08/2009 TVSI Không có Không có Không có
17/06/2009 VND Không có Không có Không có
19/09/2008 FPTS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCM 26.551 -249 (-0,93) 12,19 1,71
C21 20.100 -3.500 (-14,83) 7,37 0,51
CLX 12.262 +62 (+0,51) 8,27 0,93
DLR 10.400 0 (0,00) -7,01 0,00
EFI 1.900 0 (0,00) 86,35 0,23
EIN 3.800 +100 (+2,70) 7,66 0,37
HD2 5.200 0 (0,00) 10,17 0,38
HD8 6.200 0 (0,00) 4,18 0,46
HIZ 31.000 0 (0,00) 10,27 1,32
HPI 11.100 0 (0,00) 4,15 0,70
IDV 0 -38.000 (-100,00) 5,00 1,88
NDN 18.829 +29 (+0,15) 15,41 1,33
NRC 11.183 +83 (+0,75) 5,49 0,78
PV2 2.200 -200 (-8,33) 15,35 0,38
PVL 1.300 -100 (-7,14) -7,30 0,30
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thị Mừng 10,56%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB 4,71%
Asiavantage Global Ltd. 4,56%
Deutsche Bank AG, London Branch 4,40%
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2) 4,32%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 28/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 25/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP