Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (HNX | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 14.298 -202 (-1,39) 10,06 0,44
CLX 16.558 -542 (-3,17) 9,32 1,21
DLR 10.400 0 (0,00) -6,63 0,00
EFI 1.700 0 (0,00) 77,26 0,21
EIN 10.000 0 (0,00) 37,32 0,96
HD2 6.335 -165 (-2,54) 12,72 0,47
HD6 11.100 0 (0,00) 9,85 0,80
HD8 6.800 0 (0,00) 4,58 0,51
HIZ 31.000 0 (0,00) 10,27 1,32
HPI 25.000 0 (0,00) 7,14 11,85
IDV 59.564 -536 (-0,89) 5,16 2,60
NDN 24.353 -1.347 (-5,24) 6,01 1,74
NRC 18.345 +1.445 (+8,55) 17,93 1,09
PV2 3.707 -93 (-2,45) 10,99 0,60
PVL 2.109 +109 (+5,45) -17,11 0,43
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 19/01/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Sanei Architecture Planning Co., Ltd 14,91%
G-7 Holdings INC 4,06%
Nguyễn Hà Kim Trang 1,41%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 06/11/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 14/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 29/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 11/06/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 16/01/2020

Xem thêm

TOP