Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (HNX | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
28/11/2018 FPTS Mua 16500 16500
27/07/2018 PNSC Không có 20000 20000
07/04/2018 CTS Mua 15597 15597
10/04/2020 BSI Không có Không có Không có
10/04/2020 TLSC Mua 14160 14160
10/04/2020 VCBS Giữ Không có Không có
10/04/2020 BVS Giữ Không có Không có
10/04/2020 VCBS Mua 17695 17695
10/04/2020 BVS Mua 17184 17184
10/04/2020 BVS Mua 17184 17184

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCM 19.000 0 (0,00) 7,69 1,42
C21 18.101 -699 (-3,72) 5,91 0,47
CLX 11.700 +600 (+5,41) 7,87 0,89
DLR 9.100 0 (0,00) -4,64 0,00
EFI 3.100 0 (0,00) 140,89 0,38
EIN 4.367 +267 (+6,51) 8,20 0,41
HD2 6.500 0 (0,00) 12,72 0,47
HD8 5.300 0 (0,00) 3,57 0,40
HIZ 20.000 0 (0,00) 6,62 0,85
HPI 16.600 0 (0,00) 5,52 1,03
IDV 32.201 +101 (+0,31) 3,94 1,70
NDN 15.779 +1.379 (+9,58) 10,67 1,15
NRC 7.705 +5 (+0,06) 1,71 0,42
PV2 2.600 0 (0,00) 7,52 0,41
PVL 1.300 -100 (-7,14) -8,99 0,28
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 15,03%
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 8,57%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Thành Nam 1,17%
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM 0,43%
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 0,38%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 04/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 31/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 04/05/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP