Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 17.000 0 (0,00) 14,18 1,40
DPR 30.000 -15 (-0,49) 14,86 0,83
DRG 6.200 0 (0,00) 379,95 0,59
DRI 7.052 -148 (-2,06) 7,25 1,07
DTT 23.000 0 (0,00) 23,00 1,47
GER 7.700 0 (0,00) 4,28 0,60
GVR 20.200 -60 (-2,88) 34,38 1,45
HCD 7.890 +29 (+3,81) 7,19 0,67
HII 5.400 -1 (-0,18) -20,60 0,42
HNP 20.900 0 (0,00) 13,50 0,79
HRC 50.000 +90 (+1,83) 147,44 2,91
IRC 7.900 0 (0,00) -10,08 0,79
LNC 10.000 0 (0,00) 91,55 0,98
NHH 21.300 -65 (-2,96) 15,74 1,12
NSG 13.000 0 (0,00) 40,07 1,19
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Indorama Netherlands B.v 97,81%
Đào Thị Thuận 0,25%
Nguyễn Thị Kim Chi 0,00%
Lê Thanh Hạo Nhiên 0,00%
Bùi Bích Hồng 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 17/06/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 18/06/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2022 17/06/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2022 01/12/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 01/12/2022

Xem thêm

TOP