Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 12.100 +5 (+0,41) 12,51 0,76
BRC 14.100 -15 (-1,05) 8,95 0,89
BRR 17.700 0 (0,00) 14,80 1,40
DAG 2.290 -7 (-2,96) -0,70 0,40
DPR 44.450 +75 (+1,71) 18,90 1,24
DRG 9.032 +32 (+0,36) 74,44 0,82
DRI 13.077 -23 (-0,18) 11,92 1,82
DTT 18.750 0 (0,00) 15,16 1,15
GER 15.900 0 (0,00) 26,53 1,37
GVR 37.900 +95 (+2,57) 60,37 2,71
HCD 11.750 0 (0,00) 7,48 0,93
HII 6.160 +4 (+0,65) 6,63 0,46
HNP 18.000 0 (0,00) 29,70 0,70
HRC 43.300 0 (0,00) 77,51 2,37
IRC 7.900 0 (0,00) 38,28 0,78
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần 64,38%
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa 26,82%
Nguyễn Văn Trạng 0,28%
Hoàng Anh Tuấn 0,10%
Võ Trần Thúy Tâm 0,05%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2023 22/02/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 06/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/04/2023
BCTC đã kiểm toán quý 4 năm 2020 12/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 22/05/2024

Xem thêm

TOP