Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DPR 38.550 -95 (-2,40) 6,59 0,82
DTT 12.050 0 (0,00) 18,72 0,82
GER 1.500 0 (0,00) 49,10 0,47
HCD 5.650 -5 (-0,87) 4,52 0,45
HNP 23.090 -10 (-0,04) 8,68 0,83
HRC 33.450 0 (0,00) 126,96 1,89
NNG 8.000 0 (0,00) 0,39 0,25
NSG 9.600 -1.300 (-11,93) 9,10 0,93
PHR 39.800 +30 (+0,75) 8,64 2,07
PLP 11.700 +10 (+0,86) 3,69 0,85
RBC 14.000 0 (0,00) 39,78 1,08
RDP 10.000 +5 (+0,50) 19,26 0,73
RTB 12.900 0 (0,00) 5,00 0,82
SEP 10.000 0 (0,00) 5,50 0,82
TNC 12.250 +80 (+6,98) 8,71 0,75
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 19/02/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 64,38%
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa 26,82%
Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên 0,00%
Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai 0,00%
Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2016 03/03/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 09/03/2016
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2015 24/09/2015
BCTC đã kiểm toán năm 2014 30/03/2015
BCTC đã kiểm toán năm 2013 14/04/2014

Xem thêm

TOP