Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 11.250 +10 (+0,89) 14,78 0,73
BRC 14.000 +25 (+1,81) 8,92 0,83
BRR 19.467 -333 (-1,68) 16,26 1,54
DAG 3.270 +5 (+1,55) -0,76 0,46
DPR 34.600 -40 (-1,14) 14,57 0,98
DRG 6.700 0 (0,00) 37,24 0,61
DRI 8.497 -3 (-0,04) 8,39 1,16
DTT 21.000 0 (0,00) 19,97 1,31
GER 12.300 0 (0,00) 20,52 1,06
GVR 29.700 -10 (-0,33) 45,95 2,17
HCD 10.550 +35 (+3,43) 7,51 0,86
HII 6.190 +2 (+0,32) 6,61 0,47
HNP 19.400 0 (0,00) 32,01 0,76
HRC 48.000 +30 (+0,62) 85,47 2,63
IRC 7.900 0 (0,00) 20,59 0,76
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/03/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru 64,38%
Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru 26,82%
Nguyễn Văn Trạng 0,28%
Hoàng Anh Tuấn 0,10%
Võ Trần Thúy Tâm 0,05%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2023 22/02/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 06/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/04/2023
BCTC đã kiểm toán quý 4 năm 2020 12/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2018 20/02/2019

Xem thêm

TOP