Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 20.000 0 (0,00) 16,09 1,68
DPD 24.000 0 (0,00) 30,71 2,20
DRG 11.377 -23 (-0,20) 18,66 0,96
DRI 12.505 -195 (-1,54) 11,25 1,34
GER 12.967 -1.433 (-9,95) 33,55 1,13
HNP 24.500 0 (0,00) 20,30 0,95
IRC 8.700 0 (0,00) 13,11 0,82
LNC 10.000 0 (0,00) 102,76 0,98
NNG 21.500 0 (0,00) 15,94 1,44
NSG 14.000 0 (0,00) 43,15 1,28
PGN 11.341 -859 (-7,04) 7,76 0,98
VTZ 10.200 +900 (+9,68) 9,09 0,81
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/06/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Công Nghiệp thực phẩm Đồng Nai 65,85%
Vũ Kim Liên 7,65%
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc 7,50%
Công ty Cổ phần Tập đoàn CAPELLA 7,50%
Bùi Anh Tuấn 6,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 28/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 28/03/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2021 18/01/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 15/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 07/10/2021

Xem thêm

TOP