Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 7.400 +40 (+5,71) 8,03 0,44
BRR 21.925 -275 (-1,24) 14,61 1,82
DAG 3.670 +24 (+6,99) 12,49 0,32
DPD 23.500 0 (0,00) 40,67 2,18
DPR 48.000 +210 (+4,57) 4,16 0,67
DRG 6.500 0 (0,00) 19,09 0,59
DRI 5.870 +470 (+8,70) 9,11 0,80
DTT 11.650 0 (0,00) 10,70 0,74
GER 7.900 0 (0,00) 20,44 0,69
HNP 19.000 0 (0,00) 15,75 0,73
HRC 55.000 -200 (-3,50) 72,38 3,07
IRC 8.200 0 (0,00) 4,69 0,75
LNC 10.000 0 (0,00) 102,76 0,98
NNG 19.300 0 (0,00) 12,01 1,21
NSG 14.000 0 (0,00) 43,15 1,28
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 28/11/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Công Nghiệp thực phẩm Đồng Nai 65,85%
Vũ Kim Liên 7,65%
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc 7,50%
Công ty Cổ phần Tập đoàn CAPELLA 7,50%
Bùi Anh Tuấn 6,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2022 18/10/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 18/07/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 19/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 28/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 28/03/2022

Xem thêm

TOP