Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 11.650 +25 (+2,19) 12,04 0,73
BRC 14.300 0 (0,00) 8,09 0,88
BRR 18.200 0 (0,00) 14,54 1,51
DAG 2.000 0 (0,00) -0,61 0,35
DPR 41.300 +30 (+0,73) 14,50 1,17
DRG 8.900 +300 (+3,49) 73,35 0,81
DRI 10.820 -280 (-2,52) 9,87 1,50
DTT 18.750 0 (0,00) 13,03 1,19
GER 15.900 0 (0,00) 26,53 1,37
GVR 32.700 +210 (+6,86) 52,09 2,33
HCD 10.100 +30 (+3,06) 6,43 0,79
HII 6.090 +3 (+0,49) 6,56 0,45
HNP 18.000 0 (0,00) 29,70 0,70
HRC 42.550 -30 (-0,70) 86,33 2,37
IRC 7.900 0 (0,00) 11,32 0,76
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 24/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp 65,85%
VŨ KIM LIÊN 7,65%
Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp 7,50%
Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp 7,50%
BÙI ANH TUẤN 6,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2024 22/07/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2024 24/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 19/03/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2023 19/03/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 19/03/2024

Xem thêm

TOP