Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 9.340 +5 (+0,53) 45,67 0,56
BRC 11.600 -40 (-3,33) 7,84 0,73
BRR 17.700 0 (0,00) 19,95 1,51
DAG 3.820 +13 (+3,52) -1,89 0,41
DPR 31.500 -90 (-2,77) 12,31 0,91
DRG 7.000 0 (0,00) -166,39 0,64
DRI 7.190 +90 (+1,27) 9,67 0,98
DTT 17.500 0 (0,00) 19,34 1,14
GER 8.600 0 (0,00) 4,78 0,67
GVR 19.500 -10 (-0,51) 27,32 1,44
HCD 7.130 +14 (+2,00) 7,77 0,61
HII 5.200 0 (0,00) -9,43 0,41
HNP 20.900 0 (0,00) 13,50 0,79
HRC 53.000 +100 (+1,92) 162,16 2,93
IRC 7.900 0 (0,00) 20,89 0,79
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Công Nghiệp thực phẩm Đồng Nai 65,85%
Vũ Kim Liên 7,65%
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc 7,50%
Công ty Cổ phần Tập đoàn CAPELLA 7,50%
Bùi Anh Tuấn 6,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 18/07/2023
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2023 22/08/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 19/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 27/03/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2022 25/01/2023

Xem thêm

TOP