Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 23.500 0 (0,00) 18,07 2,03
DPD 24.000 0 (0,00) 0,00 2,28
DRG 14.682 -518 (-3,41) 23,65 1,20
DRI 13.875 -125 (-0,89) 13,19 1,37
GER 21.700 0 (0,00) 116,23 1,93
HCD 14.150 -65 (-4,39) 7,89 1,05
HII 17.450 +95 (+5,75) 9,43 1,02
HNP 23.300 0 (0,00) 9,45 0,88
HRC 51.100 0 (0,00) 69,99 2,80
IRC 8.700 0 (0,00) 10,46 0,82
LNC 10.000 0 (0,00) 102,76 0,98
NHH 31.000 +105 (+3,50) 8,09 1,77
NNG 21.538 -1.362 (-5,95) 16,70 1,35
NSG 5.900 0 (0,00) 18,19 0,54
PGN 12.893 -507 (-3,78) 7,99 1,06
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Công Nghiệp thực phẩm Đồng Nai 65,85%
Vũ Kim Liên 7,65%
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc 7,50%
Công ty Cổ phần Tập đoàn CAPELLA 7,50%
Bùi Anh Tuấn 6,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 18/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 15/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 07/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 15/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 01/02/2021

Xem thêm

TOP