Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Lệ Ninh (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 9.200 +10 (+1,09) 44,98 0,55
BRC 12.000 +35 (+3,00) 8,11 0,75
BRR 17.700 +600 (+3,51) 19,95 1,51
DAG 3.710 -1 (-0,26) -1,84 0,40
DPR 32.400 +90 (+1,42) 6,31 0,47
DRG 7.000 0 (0,00) -166,39 0,64
DRI 7.136 -264 (-3,57) 9,60 0,97
DTT 17.500 0 (0,00) 19,34 1,14
GER 8.600 0 (0,00) 4,78 0,67
GVR 19.850 +90 (+4,74) 27,81 1,47
HCD 7.030 +33 (+4,92) 7,66 0,60
HII 5.250 -2 (-0,37) -9,52 0,42
HNP 20.900 0 (0,00) 13,50 0,79
HRC 52.000 0 (0,00) 159,10 2,87
IRC 7.900 0 (0,00) 20,89 0,79
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Bình 90,74%
NGUYỄN MẬU HÀO 0,29%
Lê Hồng Sơn 0,15%
Trần Công Văn 0,13%
Công đoàn Công ty cổ phần Lệ Ninh 0,12%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2022 24/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 23/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2020 06/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 30/03/2020

Xem thêm

TOP