Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 19.200 0 (0,00) 11,39 1,61
DPD 24.000 0 (0,00) 24,43 2,27
DRG 10.309 -191 (-1,82) 21,43 0,89
DRI 12.594 -306 (-2,37) 16,59 1,50
GER 11.100 -1.800 (-13,95) 28,72 0,97
HNP 24.500 0 (0,00) 20,30 0,95
IRC 8.700 0 (0,00) 13,22 0,84
LNC 10.000 0 (0,00) 102,76 0,98
NNG 20.100 0 (0,00) 15,76 1,31
NSG 14.000 0 (0,00) 43,15 1,28
PCH 11.541 -59 (-0,51) 18,22 0,99
PGN 12.065 -435 (-3,48) 9,59 1,12
VTZ 8.850 -50 (-0,56) 8,01 0,69
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 11/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Đức Dũng 14,18%
Lâm Thị Yến 4,03%
Nguyễn Hữu Quyên 1,38%
Lê Thị Thu Thủy 1,24%
Lê Thị Hiền 0,70%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 21/07/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 21/07/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 21/07/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 05/05/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 25/03/2022

Xem thêm

TOP