Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 9.000 0 (0,00) 17,91 0,88
DPR 42.900 -60 (-1,37) 9,16 0,95
DRI 7.632 -168 (-2,15) 11,20 0,53
DTT 12.500 0 (0,00) 18,76 0,84
GER 8.800 0 (0,00) 335,95 0,49
GVR 11.972 -428 (-3,45) 21,26 1,23
HCD 3.740 +2 (+0,53) 3,16 0,29
HNP 13.700 -2.200 (-13,84) 5,55 0,53
HRC 39.800 0 (0,00) 158,93 2,27
IRC 10.000 0 (0,00) 18,50 0,93
NHH 27.900 0 (0,00) 4,14 0,68
NNG 5.999 -1 (-0,02) -0,76 0,32
NSG 9.800 0 (0,00) 30,82 0,92
PGN 9.833 -267 (-2,64) 12,79 0,93
PHR 65.000 +60 (+0,93) 13,90 3,23
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lâm Thị Yến 4,71%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 31/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 20/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 23/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 26/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 23/04/2018

Xem thêm

TOP