Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 9.240 +17 (+1,87) 36,23 0,55
BRC 11.750 +45 (+3,98) 8,53 0,71
BRR 17.000 0 (0,00) 14,16 1,40
DAG 3.200 +4 (+1,26) -1,05 0,38
DPR 30.150 +50 (+1,68) 15,06 0,84
DRG 7.200 0 (0,00) 441,24 0,69
DRI 7.076 -24 (-0,34) 7,28 1,08
DTT 21.900 0 (0,00) 21,90 1,40
GER 7.700 0 (0,00) 4,28 0,60
GVR 20.600 +45 (+2,23) 35,33 1,49
HCD 7.650 +7 (+0,92) 6,84 0,64
HII 5.240 +4 (+0,76) -20,21 0,41
HNP 20.900 0 (0,00) 13,50 0,79
HRC 54.900 +290 (+5,57) 155,67 3,07
IRC 7.900 0 (0,00) -10,08 0,79
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Phạm Đỗ Huy Cương 15,58%
Ngô Ngọc Trân 12,27%
Phạm Thị Hằng 9,84%
Lục Như Phương 4,89%
Vietnam Investment Ltd. 3,66%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 21/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 31/03/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2022 18/01/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2022 19/10/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022

Xem thêm

TOP