Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 22.000 +2.600 (+13,40) 16,95 1,83
DPD 23.500 0 (0,00) 41,15 2,12
DRG 7.000 +100 (+1,45) 30,13 0,63
DRI 7.463 -137 (-1,80) 9,14 0,96
GER 7.000 0 (0,00) 18,11 0,61
HCD 7.390 +8 (+1,09) 5,76 0,56
HII 4.210 -9 (-2,09) -5,51 0,35
HNP 21.100 0 (0,00) 17,49 0,82
HRC 54.000 0 (0,00) 166,26 2,98
IRC 8.200 0 (0,00) 17,07 0,78
LNC 10.000 0 (0,00) 102,76 0,98
NHH 14.700 -40 (-2,64) 8,24 0,82
NNG 20.800 -1.700 (-7,56) 105,48 1,40
NSG 14.000 0 (0,00) 43,15 1,28
PCH 4.889 -11 (-0,22) 6,93 0,40
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/02/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Hanel 56,28%
Phạm Hoàng Uyên 1,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2021 17/02/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 09/02/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 07/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 14/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 14/02/2019

Xem thêm

TOP