Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DPR 39.950 +45 (+1,13) 8,53 0,83
DTT 12.000 0 (0,00) 18,01 0,80
GER 1.500 0 (0,00) 547,48 0,80
HCD 4.280 +3 (+0,70) 3,62 0,33
HNP 23.090 -10 (-0,04) 6,67 0,64
HRC 37.800 +30 (+0,80) 151,37 2,14
NNG 8.000 0 (0,00) -0,79 0,33
NSG 9.600 -1.300 (-11,93) 30,21 0,90
PHR 57.600 -120 (-2,04) 12,32 2,87
PLP 11.700 +10 (+0,86) 4,57 0,79
RBC 14.000 0 (0,00) 1.086,24 1,08
RDP 9.300 0 (0,00) 18,28 0,67
RTB 12.900 0 (0,00) 4,38 0,69
SEP 10.000 0 (0,00) 7,03 1,07
TNC 14.850 0 (0,00) 10,74 0,91
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Hanel 56,28%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 14/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 14/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017

Xem thêm

TOP