Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
28/06/2019 DNSE Mua 20000 20000
10/07/2020 DASC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCM 26.757 -43 (-0,16) 12,28 1,73
C21 23.600 +2.600 (+12,38) 8,65 0,60
CLX 12.160 -140 (-1,14) 8,20 0,92
DLR 10.400 0 (0,00) -7,01 0,00
EFI 1.899 -101 (-5,05) 86,31 0,23
EIN 3.733 -167 (-4,28) 7,50 0,36
HD2 5.200 0 (0,00) 10,17 0,38
HD8 6.200 0 (0,00) 4,18 0,46
HIZ 31.000 0 (0,00) 10,27 1,32
HPI 11.058 -1.442 (-11,54) 4,14 0,70
IDV 37.933 -67 (-0,18) 5,05 1,90
NDN 18.737 -63 (-0,34) 15,41 1,33
NRC 11.130 +130 (+1,18) 5,49 0,78
PV2 0 -2.400 (-100,00) 15,35 0,38
PVL 1.300 -100 (-7,14) -7,30 0,30
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 3,08%
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 3,08%
JPMC EVLI Emerging Frontier Fund 2,71%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn 2,68%
TCT Đâu tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước 2,68%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 23/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 10/06/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 23/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP