Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
28/06/2019 DNSE Mua 20000 20000
19/10/2021 DASC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 14.300 0 (0,00) 46,77 0,42
CLG 1.600 0 (0,00) -0,16 1,28
DLR 8.100 0 (0,00) -8,80 0,00
EFI 2.500 0 (0,00) -7,24 0,32
EIN 14.809 +509 (+3,56) 24,32 1,36
HD2 9.729 -71 (-0,72) 182,04 0,76
HD6 16.487 +1.187 (+7,76) 90,48 1,28
HD8 10.098 +398 (+4,10) 18,61 0,79
HIZ 38.000 0 (0,00) 11,73 1,44
HPI 19.700 0 (0,00) 5,57 4,86
IDV 61.249 -51 (-0,08) 7,98 2,24
KSF 71.229 -2.071 (-2,83) 84,51 3,32
NDN 20.621 +21 (+0,10) 3,87 1,38
NRC 22.684 -1.716 (-7,03) -93,39 2,10
PV2 5.312 +12 (+0,23) 232,29 0,85
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Đình Nam 3,93%
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 2,37%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 2,37%
JPMC EVLI Emerging Frontier Fund 2,09%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn 2,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2021 20/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 27/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 30/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 25/01/2021

Xem thêm

TOP