Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
28/11/2023 FPTS Bán 15800 15800
28/11/2023 FPTS Bán 15800 15800
18/12/2009 StoxPlus Không có Không có Không có
18/08/2009 FPTS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 50.450 -1.550 (-2,98) 9,24 2,36
BHA 13.500 -2.000 (-12,90) 10,57 1,04
BSA 17.510 -390 (-2,18) 10,87 1,20
BTP 13.400 0 (0,00) 18,90 0,67
CHP 24.000 -10 (-0,41) 10,71 1,88
DNC 0 -44.100 (-100,00) 8,75 2,57
DNH 45.000 0 (0,00) 16,97 3,21
DRL 66.000 0 (0,00) 10,87 5,14
DTE 4.100 0 (0,00) 4,74 0,36
DTK 10.625 -275 (-2,52) 14,14 0,91
DTV 40.000 0 (0,00) 7,48 1,70
GEG 12.950 -10 (-0,76) 48,16 0,78
GHC 25.696 -4 (-0,02) 8,38 1,25
GSM 17.300 0 (0,00) 14,34 1,05
HJS 0 -32.900 (-100,00) 13,97 2,21
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 28/11/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần 54,76%
Công ty TNHH Năng lượng REE 29,45%
America Limited Liability Company 4,99%
Công ty Quản lý Quỹ Sài Gòn 4,02%
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 3,99%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 18/10/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 17/07/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 20/04/2023
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 09/12/2022
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 09/12/2022

Xem thêm

TOP