Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 11.300 -200 (-1,74) 7,43 0,94
APF 68.323 -677 (-0,98) 6,26 1,78
BKH 34.300 0 (0,00) 98,87 1,34
BLT 25.900 0 (0,00) 13,17 0,68
BMV 15.000 0 (0,00) 123,49 1,48
BNA 18.943 -157 (-0,82) 5,13 0,98
C22 19.700 0 (0,00) 8,63 0,95
CAN 0 -53.500 (-100,00) 8,41 1,93
CBS 57.800 -1.500 (-2,53) 0,00 2,46
CLX 15.704 -396 (-2,46) 7,79 0,91
CMF 180.000 0 (0,00) 7,45 2,04
CMN 59.790 +6.490 (+12,18) 20,18 2,06
HHC 0 -88.300 (-100,00) 21,39 2,81
KTS 0 -17.300 (-100,00) 21,34 0,52
MCF 7.760 -240 (-3,00) 8,71 0,69
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty Cổ phần 60,00%
Trần Xuân Hùng 4,36%
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) 0,19%
Trần Thị Phượng 0,07%
Nguyễn Văn Cho 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 15/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022

Xem thêm

TOP