Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Lilama 5 (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 22.900 0 (0,00) 11,27 1,66
CKA 33.000 0 (0,00) 5,72 1,19
CKD 29.600 0 (0,00) 8,73 2,37
CMK 7.500 0 (0,00) 5,11 0,53
CTB 27.007 +7 (+0,03) 23,19 1,60
CTT 11.680 -1.120 (-8,75) 5,90 1,02
DAS 17.000 +2.300 (+15,65) 55,57 1,40
DZM 8.800 +500 (+6,02) 13,66 0,95
FBC 7.300 0 (0,00) 0,58 0,23
FT1 39.000 0 (0,00) 6,01 1,95
GMA 61.000 0 (0,00) 94,79 4,83
IME 39.100 0 (0,00) 241,74 5,39
ITS 7.769 +769 (+10,99) 16,59 0,71
L10 25.900 +70 (+2,77) 14,13 1,03
L35 0 -5.400 (-100,00) -1,97 0,53
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 51,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 21/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 07/06/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 19/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 06/11/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 28/07/2020

Xem thêm

TOP