Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Lilama 5 (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 12.800 0 (0,00) 6,73 0,94
CKA 18.200 -300 (-1,62) 3,82 0,73
CKD 16.300 0 (0,00) 8,49 1,16
CKH 3.200 0 (0,00) 127,43 0,08
CMK 8.300 0 (0,00) 9,56 0,52
CTB 0 -29.800 (-100,00) 10,40 1,86
CTT 9.100 +100 (+1,11) 5,15 0,70
DAS 20.965 +2.265 (+12,11) 32,27 1,72
DZM 4.036 -164 (-3,90) 3,03 0,37
FBC 8.100 0 (0,00) 0,96 0,35
FT1 27.000 0 (0,00) 4,18 1,42
IME 10.200 0 (0,00) -2,21 1,44
ITS 3.500 +200 (+6,06) 108,58 0,33
L10 14.600 0 (0,00) 8,75 0,58
L35 0 -6.400 (-100,00) 153,57 0,43
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 51,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 19/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 31/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 25/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP