Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Landmark Holding (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 5.310 -9 (-1,66) 5,23 0,41
BMF 17.400 0 (0,00) 3,59 0,63
CNG 20.700 -10 (-0,48) 6,60 1,06
DDG 27.099 -1 (0,00) 30,66 2,06
GAS 72.200 +80 (+1,06) 12,29 2,66
GCB 9.600 -400 (-4,00) 9,34 0,60
HFC 8.800 0 (0,00) 10,92 0,84
HTC 26.433 +1.833 (+7,45) 6,84 1,03
LMH 600 0 (0,00) -2,24 0,06
MTG 3.800 0 (0,00) 16,04 0,61
PCG 0 -5.200 (-100,00) -4,16 0,62
PDT 9.700 0 (0,00) 1,61 0,13
PEG 6.000 0 (0,00) -32,53 1,99
PGC 13.300 -15 (-1,11) 6,31 0,91
PGD 28.500 +90 (+3,26) 10,67 1,82
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hà Mạnh Cường 6,63%
Nguyễn Thị Vui Mừng 4,99%
Nguyễn Hoàng Duy 4,38%
Đào Minh Hương 4,19%
Nguyễn Thị Ngọc Diễm 3,52%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 13/05/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 08/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP