Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 15.100 0 (0,00) 7,94 1,11
CKA 19.300 -100 (-0,52) 4,05 0,77
CKD 16.500 0 (0,00) 7,98 1,33
CKH 3.200 0 (0,00) 127,43 0,08
CMK 8.300 0 (0,00) 9,56 0,52
CTB 0 -31.400 (-100,00) 9,37 1,96
CTT 0 -11.800 (-100,00) 5,17 0,90
DAS 20.000 0 (0,00) 30,78 1,64
DZM 3.104 +4 (+0,13) -47,37 0,35
FBC 4.600 0 (0,00) 0,55 0,20
FT1 28.000 0 (0,00) 4,33 1,47
IME 10.200 0 (0,00) -2,21 1,44
ITS 3.800 0 (0,00) 63,26 0,35
L10 14.950 +95 (+6,78) 8,71 0,61
L35 6.600 +600 (+10,00) -6,38 0,48
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 35,06%
Phan Phúc Doãn 4,96%
Nguyễn Ngọc Minh 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 02/04/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 14/12/2017
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 23/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 08/11/2017

Xem thêm

TOP