Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.400 0 (0,00) 5,07 0,19
CBI 4.400 0 (0,00) -1,42 8,00
DFC 24.200 +3.000 (+14,15) 7,08 0,98
DNS 11.100 0 (0,00) -5,21 1,34
DNY 0 -2.000 (-100,00) -0,17 0,00
DPS 0 -200 (-100,00) -0,92 0,02
HLA 200 0 (0,00) -0,06 0,00
HMC 11.900 +75 (+6,72) 21,92 0,71
HMG 23.500 0 (0,00) -32,33 2,42
HPG 18.550 -15 (-0,80) 6,80 1,08
HSG 5.600 -10 (-1,75) 4,84 0,42
ITQ 2.401 -199 (-7,65) 76,48 0,22
KKC 4.297 +197 (+4,80) -4,00 0,32
KMT 0 -8.100 (-100,00) 10,94 0,63
KTL 17.500 0 (0,00) 3,87 0,87
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thị Ánh Nguyệt 1,91%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 07/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 21/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 11/02/2019

Xem thêm

TOP