Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 15.037 -63 (-0,42) 0,00 0,00
BVG 6.602 +202 (+3,16) 135,04 0,84
CBI 35.703 -697 (-1,91) 5,62 4,93
DFC 28.200 0 (0,00) 10,48 1,09
DNY 3.600 0 (0,00) -0,27 0,00
DPS 1.300 0 (0,00) -6,00 0,12
HLA 1.200 0 (0,00) -0,31 0,00
HMG 15.000 +1.800 (+13,64) 121,10 1,52
HSV 13.852 -48 (-0,35) 10,04 1,31
ITQ 9.777 -23 (-0,23) 33,51 0,88
KKC 26.000 0 (0,00) 4,76 1,78
KMT 9.900 -200 (-1,98) 5,89 0,73
KTL 23.500 0 (0,00) 9,54 1,19
KVC 5.652 -48 (-0,84) -7,39 0,56
MEL 20.572 +372 (+1,84) 4,94 1,23
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Đăng Quang 4,60%
Nguyễn Tuấn Anh 4,44%
Trần Thị Ánh Nguyệt 1,91%
Nguyễn Hải 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 20/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 05/11/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 20/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 20/08/2020

Xem thêm

TOP