Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 15.155 +155 (+1,03) 0,00 0,00
BVG 6.410 -190 (-2,88) 131,12 0,81
CBI 34.994 -706 (-1,98) 5,51 4,83
DFC 28.200 0 (0,00) 10,48 1,09
DNY 4.064 +464 (+12,89) -0,31 0,00
DPS 1.400 +100 (+7,69) -6,46 0,13
HLA 1.300 +100 (+8,33) -0,33 0,00
HMG 15.000 0 (0,00) 121,10 1,52
HSV 13.630 -270 (-1,94) 9,94 1,29
ITQ 9.661 -39 (-0,40) 33,17 0,87
KKC 0 -26.000 (-100,00) 4,76 1,78
KMT 9.846 -254 (-2,51) 5,77 0,72
KTL 23.500 0 (0,00) 9,54 1,19
KVC 5.688 -12 (-0,21) -7,26 0,55
MEL 20.299 -301 (-1,46) 4,92 1,23
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần 38,30%
Vũ Thu Ngọc 24,01%
Nguyễn Thị Hồng Huệ 21,57%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 19/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 23/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 17/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 20/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 24/08/2020

Xem thêm

TOP