Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (UPCOM | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCM 26.822 +422 (+1,60) 12,31 1,73
C21 21.000 0 (0,00) 7,70 0,54
CLX 12.300 0 (0,00) 8,30 0,93
DLR 10.400 0 (0,00) -7,01 0,00
EFI 2.000 0 (0,00) 90,90 0,24
EIN 3.900 +100 (+2,63) 7,82 0,38
HD2 5.200 +100 (+1,96) 10,17 0,38
HD8 6.200 0 (0,00) 4,18 0,46
HIZ 31.000 0 (0,00) 10,27 1,32
HPI 12.500 0 (0,00) 4,68 0,79
IDV 38.014 +14 (+0,04) 5,05 1,90
NDN 18.759 +459 (+2,51) 15,41 1,33
NRC 11.148 +148 (+1,35) 5,44 0,78
PV2 0 -2.400 (-100,00) 15,35 0,38
PVL 1.400 0 (0,00) -7,30 0,30
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Việt 4,83%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 05/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 18/02/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 23/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 31/07/2018

Xem thêm

TOP