Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 18.070 -30 (-0,17) 6,39 0,69
CLX 11.040 +40 (+0,36) 7,22 0,90
EFI 6.900 -600 (-8,00) 60,62 0,40
EIN 5.820 -680 (-10,46) 16,23 0,26
HD2 12.900 -300 (-2,27) 5,18 0,62
HU6 6.900 0 (0,00) 7,98 0,87
IDJ 3.600 0 (0,00) 2,32 0,36
IDV 32.657 -343 (-1,04) 6,29 1,96
MH3 20.000 0 (0,00) 4,42 2,20
NDN 15.104 +4 (+0,03) 8,54 1,17
NHN 30.000 0 (0,00) 0,00 0,00
NRC 26.186 +86 (+0,33) 5,22 1,77
NTB 540 -60 (-10,00) -0,05 0,00
NTC 50.190 -410 (-0,81) 4,46 3,43
PV2 3.100 0 (0,00) 9,97 0,50
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang Việt 4,83%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 18/02/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 23/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2017 31/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 26/01/2018

Xem thêm

TOP