Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thép Hương Thịnh (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BVG 1.303 -197 (-13,13) 4,72 0,18
CBI 4.400 0 (0,00) -1,42 8,00
DFC 24.600 0 (0,00) 7,20 0,99
DNS 11.100 0 (0,00) -5,21 1,34
DNY 2.400 -200 (-7,69) -0,21 0,00
DPS 200 0 (0,00) -0,92 0,02
HLA 200 0 (0,00) -0,06 0,00
HMC 10.800 +20 (+1,88) 19,89 0,64
HMG 23.500 0 (0,00) -32,33 2,42
HPG 17.650 +40 (+2,31) 6,47 1,02
HSG 5.200 +34 (+6,99) 4,49 0,39
ITQ 2.233 +33 (+1,50) 73,30 0,21
KKC 4.203 +3 (+0,07) -4,00 0,32
KMT 0 -8.100 (-100,00) 10,94 0,63
KTL 17.500 0 (0,00) 3,81 0,87
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP