Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 21.500 0 (0,00) 25,37 1,75
HEC 58.000 0 (0,00) 5,24 1,03
HGR 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
HSA 75.000 0 (0,00) -8,61 2,60
HTK 10.300 0 (0,00) 487,38 0,97
IPA 75.477 +3.777 (+5,27) 4,68 2,05
PPE 13.063 -137 (-1,04) 171,68 2,96
PPS 12.234 +34 (+0,28) 8,87 1,03
SDC 11.000 -800 (-6,78) 13,98 0,59
TV1 8.100 0 (0,00) 5,51 0,77
TV2 55.000 -40 (-0,72) 9,31 1,66
TV4 16.335 +1.035 (+6,76) 9,17 1,26
TVM 8.100 0 (0,00) 17,04 0,43
VCT 5.000 0 (0,00) -20,39 0,00
VNC 37.500 +800 (+2,18) 10,85 1,58
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nhà nước 207,09%
Công ty TNHH Bình Minh EPC 117,32%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 13/04/2021

Xem thêm

TOP