Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 27.313 -1.087 (-3,83) 16,97 2,46
HEC 39.300 0 (0,00) 2,67 0,87
HGR 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
HSA 32.800 0 (0,00) -3,76 1,14
HTK 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
IPA 19.100 0 (0,00) 14,27 0,96
PAN 20.000 -20 (-0,99) 17,89 0,70
PPE 0 -6.500 (-100,00) -8,34 1,37
PPS 7.000 -100 (-1,41) 6,45 0,57
SDC 0 -16.200 (-100,00) 23,03 0,78
TV1 9.000 0 (0,00) 49,72 0,86
TV2 75.100 -10 (-0,13) 6,95 1,83
TV4 11.950 +250 (+2,14) 10,85 1,12
TVM 8.900 0 (0,00) 14,33 0,44
VCT 5.000 0 (0,00) -20,39 0,00
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nhà nước 207,09%
Công ty TNHH Bình Minh EPC 117,32%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP