Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
31/08/2021 SSI Bán 17600 17600
22/07/2021 VCSC Mua 16600 16600
22/07/2021 VCSC Mua 16600 16600
19/07/2021 VCSC Không có 15500 15500
19/07/2021 VCSC Không có 15500 15500
28/06/2021 VCSC Không có 15500 15500
28/06/2021 VCSC Không có 15500 15500
09/06/2021 SSI Không có 16400 16400
26/05/2021 VCSC Không có 15500 15500
26/05/2021 VCSC Không có 15500 15500

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 42.000 +900 (+2,19) 6,72 1,77
ADP 27.000 0 (0,00) 8,19 2,32
BDT 30.600 +900 (+3,03) 12,26 2,22
BHC 3.100 0 (0,00) 12,71 0,00
BT6 3.800 0 (0,00) -1,52 0,00
BTD 40.000 +200 (+0,50) 6,49 0,94
BTN 6.452 -148 (-2,24) -5,29 0,63
CCM 55.628 +628 (+1,14) 4,61 0,96
CDG 3.200 0 (0,00) 2,42 0,25
CDR 10.400 0 (0,00) 32,24 0,73
CLH 26.431 -469 (-1,74) 7,15 1,77
GAB 193.900 -10 (-0,05) 1.465,07 16,46
HT1 24.650 -15 (-0,60) 14,73 1,68
HVX 8.800 0 (0,00) 146,67 0,84
KPF 14.800 -10 (-0,67) 24,98 1,17
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 79,69%
Công ty Chứng khoán ACB 1,98%
Nguyễn Thị Hồng Nhung 0,41%
CTCP Vận tải Hà Tiên 0,21%
Công đoàn CTCP Vận tải Hà Tiên 0,10%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 6 năm 2021 18/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 23/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 30/06/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 22/01/2021

Xem thêm

TOP