Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần CIC39 (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
08/05/2018 BVS Mua Không có Không có
03/05/2018 BVS Mua Không có Không có
01/09/2017 VPBS Giữ 39150 39150
24/04/2017 TLSC Mua 68000 68000
14/02/2017 TLSC Mua 68000 68000
26/07/2016 MSBS Giữ 55300 55300
21/07/2016 KEVS Không có Không có Không có
03/06/2016 KEVS Không có Không có Không có
22/01/2016 KEVS Mua 47000 47000
06/02/2013 KEVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 3.000 0 (0,00) 1,01 0,19
ACS 13.800 +1.800 (+15,00) 12,35 0,93
AMS 7.800 +100 (+1,30) 6,62 0,61
ASD 3.100 0 (0,00) 6,10 0,25
ATB 695 -5 (-0,71) -3,09 0,07
B82 400 0 (0,00) 3,87 0,04
BDC 7.800 0 (0,00) 15,48 0,69
BHA 10.000 0 (0,00) -22,74 1,14
BHT 8.445 +945 (+12,60) -2,56 0,00
BM9 10.200 0 (0,00) 14,32 0,95
HUB 23.350 -75 (-3,11) 5,56 0,85
SII 17.300 0 (0,00) -56,20 0,73
TCD 9.980 +48 (+5,05) 6,42 0,73
TGG 1.100 0 (0,00) -6,32 0,11
THG 51.400 -30 (-0,58) 4,91 1,63
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/10/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Hóa An 11,88%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 6,66%
Peter Eric Dennis 5,98%
America Limited Liability Company 4,46%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam 3,60%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 29/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 28/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 16/06/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 07/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP