Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 28.313 -187 (-0,66) 5,64 1,24
ADP 17.700 0 (0,00) 6,07 1,13
BDT 17.290 +90 (+0,52) 6,32 1,23
BHC 3.200 +400 (+14,29) 100,36 0,00
BHV 6.000 0 (0,00) -0,38 0,00
BT6 1.100 -100 (-8,33) -0,44 0,00
BTD 22.000 0 (0,00) 4,64 0,55
BTN 2.700 0 (0,00) 78,28 0,24
CCM 39.000 +100 (+0,26) 3,83 0,83
CDG 7.800 0 (0,00) 12,06 0,59
CLH 18.200 +200 (+1,11) 4,78 1,01
KPF 15.200 0 (0,00) 9,37 1,20
LBM 30.900 0 (0,00) 5,17 0,88
MBG 5.096 -4 (-0,08) 7,25 0,47
NAV 21.000 0 (0,00) 9,82 1,66
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 26/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 22/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 22/02/2019

Xem thêm

TOP