Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 23.200 -600 (-2,52) 4,62 1,01
ADP 16.600 0 (0,00) 6,01 1,10
BDT 14.897 +97 (+0,66) 5,71 1,12
BHC 2.700 0 (0,00) -0,89 0,00
BHV 7.000 0 (0,00) -0,44 0,00
BT6 1.500 0 (0,00) -0,15 0,83
BTD 15.900 -100 (-0,63) 3,53 0,56
BTN 3.500 +300 (+9,38) 101,48 0,30
CCM 21.900 +2.200 (+11,17) 3,24 0,59
CDG 8.000 0 (0,00) 7,45 0,58
CLH 0 -18.700 (-100,00) 4,88 1,07
KPF 22.500 +30 (+1,35) 13,86 1,81
LBM 24.100 -90 (-3,60) 3,89 0,74
MBG 5.100 +200 (+4,08) 11,54 0,48
NAV 19.000 +120 (+6,74) 10,54 1,44
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 65,81%
Phạm Tuấn Hà 4,15%
Chi nhánh CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Móng Cái - Quảng Ninh 2,33%
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 1,45%
CTCP Phát triển Hạ tầng Hà Nội 1,21%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 16/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 04/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 18/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP