Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Hóa An (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
25/09/2018 BSI Mua 36100 36100
19/09/2018 BVS Mua 36100 36100
06/04/2018 BVS Mua 38900 38900
02/02/2018 PHS Mua 39202 39202
03/07/2017 BVS Mua 40670 40670
03/07/2017 BVS Mua 40670 40670
11/08/2016 VCBS Không có Không có Không có
12/08/2015 VCSC Không có Không có Không có
12/08/2015 VCSC Không có Không có Không có
27/09/2010 APS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 19.800 0 (0,00) 3,95 0,86
ADP 16.600 0 (0,00) 6,01 1,10
BDT 15.600 +100 (+0,65) 5,98 1,17
BHC 2.700 0 (0,00) -0,89 0,00
BHV 7.000 0 (0,00) -0,44 0,00
BT6 1.300 0 (0,00) -0,13 0,72
BTD 15.775 -325 (-2,02) 3,51 0,56
BTN 4.300 0 (0,00) 124,67 0,37
CCM 20.000 +100 (+0,50) 2,96 0,54
CDG 8.000 0 (0,00) 7,45 0,58
CLH 0 -17.300 (-100,00) 4,52 0,99
KPF 20.800 +80 (+4,00) 12,82 1,67
LBM 25.000 -50 (-1,96) 4,09 0,77
MBG 8.823 +723 (+8,93) 19,75 0,82
NAV 18.900 -140 (-6,89) 10,49 1,43
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP 24,86%
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 13,17%
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund 4,77%
PXP Viet Nam Funds Ltd. 3,31%
Citigroup Global Market Ltd. 2,83%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 11/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 17/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 22/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 04/05/2019

Xem thêm

TOP