Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cầu Đuống (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 28.300 0 (0,00) 5,64 1,24
ADP 17.700 0 (0,00) 6,07 1,13
BDT 17.232 +32 (+0,19) 6,30 1,23
BHC 3.200 0 (0,00) 100,36 0,00
BHV 6.000 0 (0,00) -0,38 0,00
BT6 1.100 0 (0,00) -0,44 0,00
BTD 22.200 +200 (+0,91) 4,68 0,55
BTN 2.900 +200 (+7,41) 84,08 0,25
CCM 36.000 0 (0,00) 3,53 0,77
CDG 7.800 0 (0,00) 12,06 0,59
CLH 19.083 +583 (+3,15) 5,12 1,08
KPF 16.200 +100 (+6,57) 9,98 1,27
LBM 30.500 +40 (+1,32) 5,10 0,86
MBG 5.146 -154 (-2,91) 7,39 0,46
NAV 22.000 0 (0,00) 10,29 1,74
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV 42,68%
Nguyễn Văn Minh 5,02%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 11/05/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 11/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 31/10/2018

Xem thêm

TOP