Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 28.300 0 (0,00) 5,64 1,24
ADP 17.700 0 (0,00) 6,07 1,13
BDT 17.213 -87 (-0,50) 6,29 1,23
BHC 3.200 0 (0,00) 100,36 0,00
BHV 6.000 0 (0,00) -0,38 0,00
BT6 1.100 0 (0,00) -0,44 0,00
BTD 22.000 0 (0,00) 4,64 0,55
BTN 2.700 0 (0,00) 78,28 0,24
CCM 36.000 -3.000 (-7,69) 3,53 0,77
CDG 7.800 0 (0,00) 12,06 0,59
CLH 18.315 +115 (+0,63) 4,85 1,02
KPF 15.200 0 (0,00) 9,37 1,20
LBM 30.100 -80 (-2,58) 5,04 0,85
MBG 5.215 +115 (+2,25) 7,53 0,49
NAV 22.000 +100 (+4,76) 10,29 1,74
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Hà Quang 7,10%
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 6,00%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 5,00%
Nguyễn Miên Tiến 5,00%
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP