Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 7.378 -22 (-0,30) 131,34 0,68
BSG 8.110 -1.090 (-11,85) -31,77 1,54
BTV 24.000 -4.200 (-14,89) -25,11 3,40
CTC 8.141 +241 (+3,05) 9,59 1,00
DAR 13.000 0 (0,00) 37,06 0,97
DBH 7.800 0 (0,00) 8,71 0,72
DLT 22.400 0 (0,00) 8,78 0,97
DSP 10.000 0 (0,00) -11,04 1,19
HGT 10.000 0 (0,00) -4,72 1,23
HHG 6.602 +202 (+3,16) -3,56 1,11
HNT 7.740 -1.260 (-14,00) 401,32 0,73
HOT 36.100 0 (0,00) -13,90 5,04
HRT 8.494 +294 (+3,59) -4,75 1,52
MAS 0 -41.900 (-100,00) -13,52 5,21
PDC 6.970 +170 (+2,50) -15,67 0,83
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 91,62%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 27/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 27/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 27/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 15/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 09/05/2021

Xem thêm

TOP