Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 1.200 0 (0,00) 2,74 0,11
BSG 10.200 0 (0,00) -3,81 1,88
BTV 25.400 0 (0,00) -74,03 2,84
CTC 5.800 +500 (+9,43) -52,65 0,85
CXH 7.000 0 (0,00) 7,82 0,62
DAR 7.600 0 (0,00) 4,84 0,60
DBH 10.000 0 (0,00) 15,54 0,94
DLT 7.900 0 (0,00) 1,82 0,33
DSP 9.688 +988 (+11,36) -9,20 1,03
HHG 1.100 0 (0,00) -1,40 0,13
HNT 2.500 0 (0,00) 4,95 0,24
HOT 45.500 0 (0,00) -72,55 3,92
HRT 3.300 0 (0,00) -2,39 0,41
MAS 30.700 -100 (-0,32) 12,88 2,35
PDC 5.800 -600 (-9,38) 221,88 0,60
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội 51,00%
Công ty Cổ phần Dầu khí và Kinh doanh Tổng hợp 17,93%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2017 04/04/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 30/03/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017

Xem thêm

TOP