Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 1.600 0 (0,00) 3,65 0,15
BSG 10.300 0 (0,00) -5,15 1,92
BTV 27.200 0 (0,00) -29,17 3,23
CTC 0 -3.200 (-100,00) 213,25 0,58
CXH 7.000 0 (0,00) 7,82 0,62
DAR 9.200 0 (0,00) 5,86 0,73
DBH 7.300 0 (0,00) 11,34 0,69
DLT 10.300 0 (0,00) 2,38 0,43
DSP 9.207 -93 (-1,00) -7,98 0,99
HGT 10.000 0 (0,00) 0,00 1,03
HHG 1.936 +36 (+1,89) -1,38 0,22
HNT 2.300 0 (0,00) 4,56 0,22
HOT 27.050 -100 (-3,56) -13,52 2,63
MAS 39.200 -200 (-0,51) -20,20 4,04
PDC 0 -4.600 (-100,00) -13,51 0,48
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 19/01/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội 51,00%
Công ty Cổ phần Dầu khí và Kinh doanh Tổng hợp 17,93%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2017 04/04/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 30/03/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017

Xem thêm

TOP