Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 7.700 0 (0,00) 293,81 0,72
BSG 12.000 -400 (-3,23) -9,60 2,65
BTV 14.123 -777 (-5,21) -24,79 1,97
CTC 4.280 -220 (-4,89) 5,01 0,52
DAR 7.000 0 (0,00) 185,01 0,56
DBH 7.800 0 (0,00) 19,61 0,74
DLT 17.900 0 (0,00) 6,88 0,76
DSP 14.395 +1.795 (+14,25) -23,14 1,77
HGT 10.000 0 (0,00) -7,04 1,43
HHG 2.973 -127 (-4,10) -1,41 0,50
HNT 4.600 +600 (+15,00) 21,99 0,44
HRT 5.100 0 (0,00) -5,90 1,00
MAS 0 -43.900 (-100,00) -15,19 7,41
PDC 6.069 -431 (-6,63) -9,95 0,75
PGT 6.160 -340 (-5,23) 37,47 1,67
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/06/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội 51,00%
Công ty Cổ phần Dầu khí và Kinh doanh Tổng hợp 19,75%
Nguyễn Kim Ngọc 5,68%
Lương Huy Toán 5,13%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2021 28/06/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 19/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2017 04/04/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 30/03/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017

Xem thêm

TOP