Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 1.600 0 (0,00) 28,48 0,15
BSG 6.600 -600 (-8,33) -6,47 1,19
BTV 28.500 0 (0,00) -19,17 3,56
CTC 0 -4.000 (-100,00) 9,37 0,53
CXH 7.000 0 (0,00) 29,95 0,61
DAR 9.200 0 (0,00) 26,23 0,69
DBH 8.300 0 (0,00) 9,27 0,76
DLT 10.300 0 (0,00) 4,04 0,45
DSP 12.500 0 (0,00) -8,18 1,38
HGT 10.000 0 (0,00) -4,91 1,09
HHG 5.063 -237 (-4,47) -2,63 0,60
HNT 2.600 0 (0,00) 5,15 0,24
HOT 40.700 +5 (+0,12) -12,99 4,17
MAS 36.385 -1.915 (-5,00) -14,24 3,76
PDC 6.664 -236 (-3,42) -11,87 0,72
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/04/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội 51,00%
Công ty Cổ phần Dầu khí và Kinh doanh Tổng hợp 19,75%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2017 04/04/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 30/03/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017

Xem thêm

TOP