Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BBM 14.600 0 (0,00) 9,08 1,11
BHK 8.800 -900 (-9,28) 3,50 0,64
BHN 46.450 +150 (+3,33) 19,15 2,37
BHP 4.200 +100 (+2,44) 11,15 0,25
BQB 5.100 0 (0,00) -15,16 0,42
BSD 35.500 0 (0,00) 8,16 1,83
BSH 14.500 0 (0,00) 3,95 0,97
BSL 11.000 0 (0,00) 7,22 0,95
BSP 15.358 +1.158 (+8,15) 3,14 0,80
BSQ 22.000 0 (0,00) 6,57 1,54
BTB 7.000 0 (0,00) 19,16 0,48
HAD 11.410 +10 (+0,09) 4,84 0,64
HAT 19.600 -1.100 (-5,31) 3,94 0,98
SAB 123.100 +10 (+0,08) 15,62 4,20
SMB 29.000 +50 (+1,75) 4,18 1,83
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Aseed Holding Company Limited 31,33%
Phạm Thị Hương 20,00%
Đoàn Đức Cẩn 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 25/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 31/01/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 08/12/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 01/06/2015

Xem thêm

TOP