Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BBM 12.000 0 (0,00) 8,55 0,91
BHK 12.600 0 (0,00) 8,59 0,96
BHN 63.200 +40 (+0,63) 18,86 2,78
BHP 8.424 +724 (+9,40) 28,93 0,50
BQB 5.900 0 (0,00) -3,39 0,71
BSD 37.000 0 (0,00) 8,99 1,80
BSH 22.933 +1.933 (+9,20) 9,74 1,58
BSL 10.700 0 (0,00) 14,56 0,99
BSP 20.400 0 (0,00) 13,22 1,15
BSQ 23.993 +493 (+2,10) 7,67 1,44
BTB 6.776 +176 (+2,67) 65,44 0,47
HAD 16.593 -207 (-1,23) 14,00 0,95
HAT 19.929 +129 (+0,65) -15,13 1,22
SAB 162.800 +280 (+1,75) 21,85 4,71
SMB 43.500 +10 (+0,23) 8,84 2,28
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Aseed Holding Company Limited 31,33%
Phạm Thị Đào 23,94%
Phạm Thị Hương 20,00%
Đoàn Đức Cẩn 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 05/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 05/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 25/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 31/01/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017

Xem thêm

TOP