Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BBM 9.700 0 (0,00) 9,76 0,76
BHK 11.000 0 (0,00) 63,76 0,93
BHN 54.500 -100 (-1,80) 38,33 2,59
BHP 10.600 +800 (+8,16) 53,71 0,63
BQB 5.000 0 (0,00) -2,91 0,75
BSD 35.000 0 (0,00) 8,19 1,52
BSH 24.100 +100 (+0,42) 6,90 1,41
BSL 11.300 0 (0,00) 10,57 1,00
BSP 17.000 0 (0,00) 13,24 0,99
BSQ 31.000 +100 (+0,32) 8,38 1,73
BTB 6.175 +175 (+2,92) -53,77 0,43
HAD 14.500 0 (0,00) 11,12 0,82
HAT 19.432 +432 (+2,27) 67,12 1,14
SAB 154.000 +100 (+0,65) 25,15 4,33
SMB 41.500 +10 (+0,24) 7,43 2,21
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn 51,24%
Công ty Cổ phần Rượu Bình Tây 5,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2021 24/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 08/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 05/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP