Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BBM 14.500 0 (0,00) 9,01 1,10
BHK 12.500 0 (0,00) 4,97 0,91
BHN 54.800 0 (0,00) 32,39 2,50
BHP 5.100 0 (0,00) 10,79 0,30
BQB 4.500 0 (0,00) -2,95 0,43
BSD 35.500 0 (0,00) 8,16 1,83
BSH 19.400 0 (0,00) 7,49 1,42
BSL 11.550 +150 (+1,32) 9,94 1,01
BSP 18.700 0 (0,00) 5,79 1,01
BSQ 21.500 0 (0,00) 8,25 1,49
BTB 7.000 0 (0,00) 19,16 0,48
HAD 12.764 -236 (-1,82) 5,67 0,70
HAT 19.898 +298 (+1,52) 4,17 0,94
SAB 200.000 -600 (-2,91) 28,29 6,94
SMB 31.500 0 (0,00) 5,09 2,04
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn 55,90%
Công ty Cổ phần Rượu Bình Tây 5,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 05/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP