Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BBM 12.000 0 (0,00) 8,55 0,91
BHK 10.800 0 (0,00) 7,36 0,82
BHN 62.800 -20 (-0,31) 18,80 2,77
BHP 8.750 +350 (+4,17) 28,85 0,50
BQB 5.800 0 (0,00) -3,33 0,70
BSD 37.000 0 (0,00) 8,99 1,80
BSH 22.900 0 (0,00) 9,73 1,58
BSL 10.209 -391 (-3,69) 14,41 0,98
BSP 18.000 -2.700 (-13,04) 13,41 1,17
BSQ 24.000 -100 (-0,41) 7,69 1,44
BTB 6.900 0 (0,00) 66,64 0,48
HAD 16.535 -65 (-0,39) -1.288,25 0,92
HAT 20.143 +43 (+0,21) -15,21 1,23
SAB 152.000 -320 (-2,06) 20,83 4,49
SMB 43.400 0 (0,00) 8,82 2,27
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn 66,56%
Bùi Thị Hạnh 4,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 21/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 10/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 14/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 08/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 25/01/2021

Xem thêm

TOP