Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BBM 14.600 0 (0,00) 9,08 1,11
BHK 13.200 -2.300 (-14,84) 5,25 0,96
BHN 51.900 0 (0,00) 21,39 2,64
BHP 4.400 0 (0,00) 11,68 0,26
BQB 5.100 0 (0,00) -15,16 0,42
BSD 35.500 0 (0,00) 8,16 1,83
BSH 14.500 0 (0,00) 3,95 0,97
BSL 11.000 0 (0,00) 7,22 0,95
BSP 14.200 +100 (+0,71) 2,90 0,74
BSQ 22.000 0 (0,00) 6,57 1,54
BTB 7.000 0 (0,00) 19,16 0,48
HAD 12.796 +696 (+5,75) 5,16 0,68
HAT 20.500 +500 (+2,50) 3,70 0,92
SAB 129.600 +460 (+3,68) 16,45 4,42
SMB 29.500 +50 (+1,72) 4,25 1,87
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 65,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 05/04/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 05/04/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 28/02/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 25/02/2016

Xem thêm

TOP