Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BBM 14.600 0 (0,00) 9,08 1,11
BHK 10.100 0 (0,00) 4,02 0,73
BHN 44.000 +80 (+1,85) 18,14 2,24
BHP 3.600 -600 (-14,29) 7,62 0,21
BQB 5.000 0 (0,00) -3,28 0,47
BSD 35.500 0 (0,00) 8,16 1,83
BSH 14.500 0 (0,00) 3,95 0,97
BSL 11.000 0 (0,00) 7,22 0,95
BSP 17.588 +688 (+4,07) 3,59 0,92
BSQ 21.000 -2.700 (-11,39) 6,27 1,47
BTB 7.000 0 (0,00) 19,16 0,48
HAD 12.800 +100 (+0,79) 5,16 0,68
HAT 22.000 0 (0,00) 4,37 1,08
SAB 132.000 +700 (+5,60) 16,75 4,50
SMB 29.200 0 (0,00) 4,21 1,85
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 66,31%
Đinh Văn Thuận 6,50%
Đinh Văn Thuận 6,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 20/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 27/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 12/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 16/04/2018

Xem thêm

TOP