Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BBM 14.500 0 (0,00) 9,01 1,10
BHK 12.500 0 (0,00) 4,97 0,91
BHN 53.500 0 (0,00) 31,62 2,44
BHP 5.800 +700 (+13,73) 12,27 0,34
BQB 4.500 0 (0,00) -2,95 0,43
BSD 35.500 0 (0,00) 8,16 1,83
BSH 19.400 0 (0,00) 7,49 1,42
BSL 10.600 -1.000 (-8,62) 9,13 0,92
BSP 18.700 0 (0,00) 5,79 1,01
BSQ 21.500 0 (0,00) 8,25 1,49
BTB 7.000 0 (0,00) 19,16 0,48
HAD 12.697 +97 (+0,77) 5,59 0,69
HAT 0 -19.900 (-100,00) 4,17 0,94
SAB 191.500 -350 (-1,79) 27,09 6,64
SMB 31.500 0 (0,00) 5,09 2,04
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 66,31%
Đinh Văn Thuận 6,50%
Đinh Văn Thuận 6,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 20/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 27/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 12/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 16/04/2018

Xem thêm

TOP