Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APH 68.500 +60 (+0,88) 22,94 2,46
BAL 8.200 0 (0,00) -10,90 0,60
BBH 25.600 0 (0,00) 12,31 0,67
BTG 5.500 0 (0,00) -3,30 0,34
BXH 0 -17.400 (-100,00) 13,22 0,93
DAP 16.600 0 (0,00) 2,25 0,28
DPC 12.500 +1.000 (+8,70) 4,68 0,64
HBD 16.000 0 (0,00) 8,42 1,06
HDO 200 0 (0,00) -0,02 0,00
HKP 6.700 +1.900 (+39,58) 29,73 0,56
HPB 21.900 0 (0,00) 8,74 0,81
ILS 10.467 +67 (+0,64) 36,96 0,92
INN 23.391 +491 (+2,14) 6,04 0,88
MCP 14.800 0 (0,00) 20,01 1,09
NHP 700 -100 (-12,50) -0,26 0,12
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 38,45%
Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang 38,45%
Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phương Nam 10,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 20/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 08/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 27/04/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 10/06/2015

Xem thêm

TOP